امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398
میهمان
پاسخ 1 مهر 1398 00:31 ابوالفضل عظیمی بلویردی
سلام و احترام
مقاله را با دقت و علاقه ی تمام مطالعه نموده و بهره مند شدم ، بجا و پر ثمر و بسیار وزین و با ارزش است.
بنده ضمن تشکر و کسب اجازه ، شعری را که به کارشناسان محترم دادگستری تقدیم داشته ام اینجا مرقوم می نمایم :
*
 احیای حق
*
اگــــــــر می گویـم  از انـصاف حتماً جای حقّی هست
وگــــر خشنـودم  از کـاری در آن  احیـای حقّی هست
خــدا  را  نـاظــــــــــــر  اعمـال  در کــلّ  جهــان  بینــم
خـــــدا را  آنـچنـان  بینم  کـــه  او جویای حقّی هست
صداقتـهــــای جـاری را  ز مــوج  عـــشق بـایـد جست
کــه یـک رویش  همیشه  بـر لبِ دریــای حقّی هست
دلا!  رو کـــن بــه سویی کــــه در آنـجـا نـورهــا بینی!
وَ نفعی را ستـان کـه در پی اش سودای حقّی هست
دلـــم را  بستـــــه ام  بـــر خـالـــق  ِ دیـــروز و امـروزم
بـدان  امّیـــد کـــه  روشنتریـن فــــردای حقّــی هست
ز سیـل  ِ اشکِ  مظلومـان و ســوز  ِ آه  مــی تـرســم
و  خوشحالم  به  رنـجی که در آن ابقای حقّی هست
اگــــر کـانـونِ  داد ،  احساس  می بـارد  تــــو  را  دادا
بـرایت  از  عـدالـت  لــذّتِ  زیـبــــــای  حقّـــی  هست
*
1391 هجری شمسی
تقدیم به کارشناسان محترم رسمی دادگستری
تبریز -  مهندس ابوالفضل عظیمی بلویردی ( دادا بیلوردی )
سرناظر فضای سبز سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *