امروز: چهارشنبه، 26 مرداد 1401

راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

راهنمای تدوین مقالات در دوماهنامه «کارشناس»


  1. موضوع مقاله در ارتباط با مشکلاتی باشد که کارشناسان در رشته‌های مختلف کارشناسی با آن‌ها روبرو هستند.
  2. مقاله حاصل مطالعات، تجربه‌ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد.
  3. مقاله قبلا برای هیچ‌یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ‌یک از نشریات (یا مجموعه مقالات همایش‌ها) چاپ نشده‌باشد.
  4. مقاله بااستفاده از نرم‌افزار Word (ترجیحا ویرایش‌های 2007 به بالا) نوشته شود. برای متن فارسی از قلم B Nazanin با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 12 استفاده شود.
  5. کلیه فرمول‌ها فقط با نرم‌افزار Word تایپ شده باشد.
  6. مقاله ارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت ارسال گردد. پس از دریافت فایل الکترونیکی مقاله، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری‌ها به آدرس الکترونیکی نویسنده مقاله ارسال می‌شود.
  7. یادداشت‌ها به‌صورت پاورقی آورده شود.
  8. فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی) آورده شود و از تکرار منابع خودداری گردد.
  9. در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:

       9-1) کتاب تألیف‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: ناشر.

       9-2) مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره یا جلد،(شماره نشریه): شماره صفحات مقاله. ارجاع به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ «و دیگران» در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع لاتین خودداری شود.

       9-3) کتاب ترجمه‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

10) حداکثر حجم مقالات با منابع، جداول و شکل‌ها 20 صفحه باشد.

11) مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود جهت پیگیری مقالات با شماره 22909033 تماس حاصل فرمایند.