امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398
07/3 1397


- طهماسب مظاهری – رئیس شورای عالی

 • کارشناسی راه و ساختمان – دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد راه و ساختمان – دانشگاه تهران
 • دکتری مدیریت مالی – دانشگاه تهران
 • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویراحمد
 • معاون سازمان برنامه و بودجه (امور تولیدی، امور استانها، امور اقتصادی و امور مجلس)
 • معاون نخست وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان
 • دبیرکل بانک مرکزی
 • عضو هیأت مدیرة شرکت ملی فولاد
 • وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • مدیرعامل بانک توسعه صادرات
 • رئیس کل بانک مرکزی
 • مشاور عالی وزیر امور خارجه


- میرداوود خسروشاهی – منشی شورای عالی

 • دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران


- داریوش بازگیریان – منشی شورای عالی

 • کارشناسی ارشد – کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه آزاد خرم آباد


- علیرضا طباطبایی مقدم

 • کارشناسی ارشد – الکترومکانیک – دانشگاه تهران
 • عضو هیأت مدیرة شرکت صنایع شیر ایران
 • عضو هیأت مدیرة سازمان ایرانگردی و جهانگردی
 • سرپرست لوله‌کشی آب تهران


- جعفر هاشم زاده – عضو هیأت رئیسة شورای عالی

 • کارشناسی – راه و ساختمان – دانشگاه تبریز
 • عضو هیأت مدیرة سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی
 • عضو هیأت مدیرة کانون کارشناسان آذربایجان غربی


- حسن اصلانی

 • کارشناسی – اقتصاد – دانشگاه تهران
 • مدیر امور اقتصادی شرکت ذوب آهن اصفهان
 • سرپرست دفتر برنامه‌ریزی شرکت ذوب آهن اصفهان


- اسعد استیفایی

 • کارشناسی – دانشگاه پلیس
 • مدیرکل امور فنی راهنمایی و رانندگی کشور


- محمد زنگی‌آبادی

 • کارشناسی – راه و ساختمان – دانشگاه علم و صنعت
 • کارشناسی ارشد – مدیریت – مرکز آموزش مدیریت دولتی


- نورالله صلواتی

 • کارشناسی – راه و ساختمان – هنرسرای عالی تهران
 • مدیر اجرایی جهاد سازندگی اصفهان
 • مدیر و مجری بزرگراه اصفهان
 • معاون فنی شهرداری اصفهان
 • مدیرکل راه و ترابری اصفهان


- علی حسن نایبی

 • کارشناسی راه و ساختمان – دانشگاه ساوث بنک انگلستان
 • رئیس جامعه مهندسی قزوین
 • رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قزوین
 • مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی قزوین
 • رئیس هیأت مدیرة کانون کارشناسان قزوین


- احمد دوانی

 • کارشناسی – مهندسی کشاورزی – دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد – اصلاح نباتات – دانشگاه تهران
 • معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشور
 • عضو شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • دبیر شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر
 • رئیس هیأت مدیرة کانون کارشناسان بوشهر


- محمدحسین دادخواه

 • کارشناسی - مهندسی عمران – دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد – سازه – دانشگاه آزاد شیراز
 • عضو هیأت مدیرة سازمان نظام مهندسی استان فارس
 • عضو هیأت مدیرة انجمن پیمانکاران عمرانی استان فارس
 • رئیس هیأت مدیرة کانون کارشناسان فارس


- محمدرضا قائمیان

 • کارشناسی – حسابداری – مدرسه عالی علوم اقتصادی بابل
 • کارشناسی ارشد – مدیریت دولتی – مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 • رئیس هیأت مدیرة کانون کارشناسان اردبیل


- محمود حسن‌پور

 • کارشناسی – مهندسی سازه – دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد – مهندسی سازه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتری – مهندسی سازه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • عضو هیأت علمی دانشگاه
 • طراح صنعت در شرکت بین‌المللی ایرتیک
 • بازرسی ساخت پروژه فولاد مبارکه اصفهان در اروپا
 • رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان مازندران


- ایرج ملازاده صادقیون

 • کارشناسی – مهندسی آب و خاک – دانشگاه شیراز
 • مدیرکل مؤسسة تحقیقات خاک و آب وزارت کشاورزی
 • رئیس پروژة ارزیابی منابع و قابلیت اراضی کشور
 • عضو نظام مهندسی کشور و جامعة متخصصین ایران


- فریدون معظمی - نایب رئیس شورای عالی

 • کارشناسی – راه و ساختمان – دانشگاه امیرکبیر
 • مسئول تهیه صورت وضعیت های قطعی پایگاه نهم شکاری، شرکت ناوا
 • مدیر عامل شرکت ساختمانی تیکن
 • مدیر فنی و رئیس هیأت مدیرة شرکت ساختمانی شندیز


- محمد مسعود علیزاده خرازی

 • کارشناسی ارشد – MBA – دانشگاه صنعتی شریف
 • مدرس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
 • مؤلف کتاب بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر – چاپ چهارم
 • مؤلف کتاب بررسی تحلیلی قیمت عرصه و اعیانی املاک – چاپ دوم
 • ارائه مقاله تحلیل تملک شهرداری‌ها و قیمت روز آن – چاپ شده در نشریة ماوی قوه قضاییه


- امیررضا حسینی ابریشمی

 • کارشناسی – کشاورزی رشتة مهندسی آبیاری – دانشگاه فردوسی مشهد
 • مدیرعامل شرکت‌های خصوصی